מסע משמעותי (ממ”ש)

מטיול שנתי – למסע משמעותי
“דרך נושאת עם” (יוסף בן מתתיהו)

 

מטיול שנתי – למסע משמעותי.(יובל אשוש משרד החינוך, ליאור הלפרין רשת אמית)
במהלך שנת הלימודים תשע”ה ערך משרד החינוך באמצעות אגף של”ח וידיעת הארץ שבמנהל חברה ונוער ניסוי מבוקר פורץ דרך שהצליח מאוד במספר בתי ספר (כ-1000 תלמידים) של רשת אמי”ת לקידום מסעות ייחודיים מתוך כוונה לשנות את הטיול השנתי – למסע משמעותי.
לטיול במערכת החינוך נועד מקום מרכזי במעשה החינוכי-ציוני לאורך השנים. הטיולים להכרת הארץ היו למסורת ותיקה, וטיפוח אהבת העם והמולדת תוך כדי חיבור לארץ נותר בגדר שליחות חינוכית גם בדורנו. הפעילויות בטיול והלמידה מחוץ לכיתה מעוררות סקרנות ומאפשרות למשתתפים מיצוי יכולת וכישרון, חיבור לארץ ולתנ”ך, למידה משמעותית, ביטוי ומימוש עצמי.

מסע משמעותי” הינו פעילות חינוכית-ערכית-לימודית שוברת שגרה, רב-ממדית הנמשכת מספר שבועות בו מעורבת כלל ‘חברת בית הספר’ (הצוות החינוכי, תלמידים והורים) ששיאה הוא הסיור הרגלי בשבילי הארץ. ‘המסע’ מעודד למידה חווייתית, מעורבות ונטילת אחריות של התלמידים על כלל ההתרחשויות. המסע כתפיסה מעצים את הפעילות הלימודית-חברתית-ערכית להכרת הארץ ואהבתה, בתהליך חינוכי מובנה בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים.

את ‘המסע’ מנהלת ‘מועצת המסע‘ בה שותפים נציגי מחנכי הכיתות, המורים למקצועות הלימוד, נציגי התלמידים ונציגות של ההורים. את שלב התכנון מובילה מועצת המסע אשר בוחרת את מסלולי המסע והנושאים, המשימות הלימודיות, החברתיות והארגוניות. בשלב ההכנה משתתפת כלל חברת בית הספר ומעצבים יחד את המסע. המורים המקצועיים מסייעים לתלמידים במשימות חקר וגילוי והכנה מתוקשבת של התכנים וחומרי הלימוד, מושגים חיוניים ומשימות הכוונה לקראת ‘המפגש‘ בשדה. הסיור הרגלי בשבילים וההתבוננות בנוף ימחישו הלכה למעשה את התופעות וההתרחשויות שנלמדו ויאפשרו למשתתפים מפגש בלתי אמצעי עם ‘הסיפור’ באתר כמו גם האפשרות להמחשת החומר הלימודי בשדה על ידי המורה.

שלב הסיכום והעיבוד אשר יחל בשטח יסתיים בבית הספר תוך שילוב מקצועות הלימוד והמחנכים. הסיכום והעיבוד המקיף מאפשר גיבוש הידע והדעה גילוי עצמי, תודעה חדשה – התמרה. התמרה שתוביל מעורבות חברתית למעשה מתוך האחריות האישית אותה נטל המשתתף עם סיום חוויית המסע.

המסע‘ יהווה אירוע חינוכי-לימודי עמוק ואמיתי שהשפעתו תהיה רבה על הלמידה בבית הספר ותוצאותיה משמעותיים ורלוונטיים לעולמו של התלמיד.
אנו יוצאים בתוכנית חדשה של הפיכת הטיול השנתי ל”מסע משמעותי” שמתוכו התלמיד יהיה מחובר יותר לעם ,לארץ ו,לחברה בישראל.

מבוא
החינוך להכרת הארץ באמצעות מסעות מעיקרו הוא ‘שפה ישראלית ייחודית’, שיח רב ממדי, עם הנוף והמורשת התרבותית של העם בארץ. בשנים האחרונות פיתחנו מודלים של מסעות כגון: ‘מסע ישראלי’, ‘מסע בשבילי מולדת’, ‘מסע על חומותייך’, ‘מסע מתקומה לעצמאות’ בהם לקחו חלק אלפי תלמידים.
אגף של”ח וידיעת הארץ במסגרת הטמעת תכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת שם לו ליעד לסייע לצוות החינוכי לקדם את התהליך לצאת ל ‘מסע‘ משמעותי עם בית הספר. ‘צוות של”ח‘ (מורים ומש”צים כאחד) יובילו את תהליך הטמעת ‘מסע משמעותי’ בבית הספר.

המטרה
שינוי תפיסת ‘הטיול השנתי’ ל’מסע משמעותי’ כתהליך המשלב את ‘חברת בית הספר’ בחוויה.

מסע‘ – תהליך של למידה רב ממדית ופעילות חברתית-ערכית להכרת הארץ, המתקיימת בבית הספר ובמרחב הפתוח. הסיור הרגלי (הטיול) בשבילי הארץ הוא שיאו של ‘המסע’ ומאפשר חוויית התנסות מעצימה. בתהליך מעורבת ‘חברת בית הספר’ תוך שותפות, אחריות ומחויבות למרכיבי השלם.

ה’מסע’ ומרכיביו:
המסע‘ מציע היקף וסדר ביצוע למגוון מרכיבי הלמידה בבית הספר, לאור שיקולים חינוכיים. מרכיבי ‘המסע’ ישמשו שלד עבור כל השותפים בעיצובו. ל’מסע משמעותי’ חמישה שלבים:

  • תכנון – לתכנון המסע שותפים ‘חברת בית הספר’ וחברת ההדרכה. ‘מועצת המסע’, הצוות החינוכי והניהולי של השכבה יעצבו יחד את התהליך השלם. התכנון המשותף יעודד מעורבות של כלל השותפים להשגת המטרות בתהליך ויכוון את כולם לשלב ההכנה המתקיים בבית הספר.
  • הכנה – שלב ההכנה יעסוק בתחומי הידע, הפעילות החברתית, הארגון והבטיחות. המורים לתחומי הדעת והמחנכים של שכבת הגיל, ינחו את תלמידיהם באיתור חומר וידע רלוונטי ללימוד המושגים המרכזיים שיסייעו להבנת התופעות וההתרחשויות בהכרת הארץ. לתלמידים יחולקו התפקידים, אם בבחירה או בשיבוצם למשימות, כך שלכל תלמיד תפקיד לאורך ‘המסע’.
  • המפגש‘ (הטיול) – המפגש בשטח וההתבוננות בנוף ימחישו הלכה למעשה את התופעות וההתרחשויות. המפגש הבלתי אמצעי עם ‘הסיפור’ באתר, עם הקבוצה ועם העצמי והתכנים שנלמדו בכיתה יבואו לידי ביטוי במפגש. הם משתקפים ברובדי הנוף ומאפשרים למידה חווייתית-יישומית של מקצועות שונים. המפגש החברתי יעצים את החוויה ויאפשר למשתתפים גילוי עצמי וצמיחה אישית במהלך העיבוד במעגל של”ח (שיעור לחיים) בשדה.
  • עיבוד וסיכום – עיבוד החוויה יאפשר פרשנות אישית של כל משתתף לתופעות וההתרחשויות אותן חווה בתהליך עד כה. שיחזור החוויה והסיכום בבית הספר עם התלמידים על ידי הצוות החינוכי ובעלי התפקידים יוביל לעיצוב תודעה חדשה – שינוי אשר יכוון לנקיטת יוזמה לעשייה.
  • מעשה – המעשה הינו ביטוי התנהגותי לתובנות האישיות של כל פרט מבין המשתתפים. בשלב זה הופך הפרט את הצהרותיו ודעותיו למעשה אשר מציב את האחריות האישית אותה נטל על עצמו עם סיום התהליך בתרומה בבית הספר בקהילה ובחברה.
    כדי ללמוד מההצלחות נקיים עם בית הספר משוב והערכה לאורך התהליך.

יתרונות ‘מסע משמעותי’
בתהליך היציאה ל’מסע משמעותי’ תועצם המעורבות של כלל המשתתפים, הנעה לקבלת אחריות ותרומה, שינוי באווירת חדר המורים, באווירה החברתית בבית הספר וכן פרק יישומי ללמידה משמעותית. התהליך השלם מזמן אפשרויות מגוונות לשילוב מסכת הערכים והחזון החינוכי של בית הספר, אלה ישתקפו בבהירותם במהלך ‘המסע’. התהליך יצור שלם חינוכי מובנה המדגיש את חיוניות ‘המסע’ והחינוך לערכים באווירה ובאקלים של בית הספר.

‘מסע משמעותי’ מעניק מגוון כלים בידי הצוות החינוכי להעצמת למידה משמעותית (חווייתית אותנטית-רלוונטית) לעולמו של התלמיד.
גישה ‘המכבדת’ את כל השותפים בתהליך החינוכי, מעצבת תפיסת עולם המעמידה את התלמיד במרכז ומסייעת לחיזוק הכרת הארץ ואהבת המולדת ולמיצוי יכולותיו ולמימוש עצמי.

“מסע מוצלח לא מסתיים לעולם – הקילומטרים כן
אך הזמן נשאר חקוק בתוכך – הופך לחלק ממך
בסוף המסע אינני מרגיש מנצח, אלא יותר אסיר תודה
כאילו שהדרך עברה בתוכי, ולא אני בתוכה”

Back to top button
דילוג לתוכן