מיומנויות הדרכה

משוב נכון להדרכה

שכבת המודרכים: ז’ – ט’
מקום הפעילות: במחנה הקבוצתי
זמן פעילות משוער: 30 דקות
קובץ מלא: צפייה והורדה
נערך ע”י: צוות מש”צים פלוס

מטרה


  • חברי הקבוצה ילמדו כיצד מעבירים משוב נכון לאחר הדרכה

יעדים


  • חברי הקבוצה ילמדו למשב הדרכה ממגוון היבטים
  • חברי הקבוצה ייחשפו לנושאים שבהם אפשר להתמקד במשוב
  • חברי הקבוצה יתנסו בגיבוש משוב על מערך הדרכה

ציוד


  • קריטריונים להתייחסות במשוב כתובים על בריסטולים (נספח 1)
  • מהלך ההדרכות מודפס – נספח 2 מודפס וגזור
  • פתקים כמספר חברי הקבוצה

פתיחה | זמן: 6 דקות


המדריך מחלק פתקים ריקים לכל חברי הקבוצה. במשך חמישים שניות כל אחד צריך לכתוב כמה שיותר קריטריונים שאליהם הוא מתייחס כאשר הוא ממשב הדרכה.
חוק – אסור לכתוב כקריטריון את מאפייני “קתימב”ה“.

להדגיש – מותר ורצוי להתייחס לקתימב”ה כשממשבים, המטרה היא לראות איזה קריטריונים אחרים הם מכירים ולכן ספציפית במשחק הזה לא נשתמש בקתימב”ה.

בתום חמישים השניות נבקש ממי שהספיק לכתוב הכי הרבה קריטריונים לשתף את הקבוצה.
ניתן לבקש דוגמאות נוספות לקריטריונים שלא נכתבו אצלו.

גוף | זמן: 14 דקות


הערה למדריכים: כשמקבלים נושא ועליו צריך לבנות הדרכה, הצעד הראשון הוא הצבת מטרות.
לכן כאשר נבצע משוב להדרכה, נתחיל מלשאול את מי שהעביר אותה – מה המטרות שהציב לעצמו, והאם הוא חושב שעמד בהן.

המדריך מפזר במרכז המעגל קריטריונים שאפשר להתייחס אליהם במשוב
(יש להכין בריסטולים שעליהם כתובים הקריטריונים – ראו נספח 1).

על הקבוצה לחלק את כל הקריטריונים לשתי קבוצות- עליהם לחשוב על צורת החלוקה (מה מייצגות שתי הקבוצות). נקציב לקבוצה שבע דקות לביצוע המשימה בשיתוף פעולה.

צורת החלוקה שנצפה לה
– חלוקה לקבוצת קריטריונים שמשתייכים לתוכן ההדרכה, וקריטריונים המשתייכים לצורת העברת ההדרכה

לאחר שהחניכים סיימו לחלק לפי קריטריונים לשתי קבוצות נשאל אותם לפי מה חילקו ונבדוק ביחד איתם למה החלוקה הזאת נכונה/שגויה והאם יש חלוקה אפשרית אחרת.

סיכום | זמן: 10 דקות


המדריך מחלק את הקבוצה לחמש חוליות, כל חוליה תקבל תיאור של מערך הדרכה והצורה שבה הועבר.
(ראו נספח 2)
על חברי החוליה לקרוא את התיאורים, ולגבש משוב. (נקדיש חמש-שש דקות)
בסוף המשימה כל קבוצה תציג בקצרה את המקרה שקיבלה ואת המשוב.

זכרו! – משוב מורכב מדברים לשיפור וגם דברים לשימור.
יש להעביר את המשוב ממש כמו שהייתם ממשבים חבר לקבוצה.

לאחר מכן המדריכים יחזרו בקצרה על הדברים שחברי הקבוצה למדו / לקחו / הבינו המערך.

מקורות והרחבות


מצורפים בקובץ המלא

נספחים


מצורפים בקובץ המלא

ממליצים לקרוא גם..
Close
Back to top button