מיומנויות הדרכה

שיתוף פעולה מול תחרות

שכבת המודרכים: ח’ – י”ב
מקום הפעילות: כיתה / בחוץ
זמן פעילות משוער: 47 דקות
קובץ מלא: צפייה והורדה
נערך ע”י: צוות מש”צים פלוס

מטרה


  • המודרכים ילמדו על המושג “הנחת תחרות” ומצבי “win win”

יעדים


  • המודרכים יצטרכו להחליט האם לסמוך על הבוצה השנייה ויחוו את מצבי “win win”
  • המודרכים יניחו שיש תחרות למרות שלא הייתה וכך יוכיחו את המושג “הנחת תחרות”
  • המודרכים ילמדו על דילמת האסיר

ציוד


  • 2 כרטיסיות אדמות + 2 כרטיסיות כחולות
  • דפים לתצפיתנים + עטים
  • טבלאות המשחק
  • 2 פאזלים

פתיחה | זמן: 15 דקות


המדריך יבקש שני מתנדבים שיהיו התצפיתנים. כל אחד מהם יתצפת על קבוצה אחרת. התצפיתנים הם לא חלק מהקבוצות. התצפיתנים יענו על שאלות כמו: מי היה יותר דומיננטי בהחלטה? מי שתק ולא אמר את עמדתו? מה הייתה האסטרטגיה של הקבוצה?

לאחר מכן, המדריך יחלק את הקבוצה לשתי קבוצות וימקם אותן במקומות שונים כך שלא תהיה אפשרות תקשורת בין הקבוצות. (אין להגיד דבר לגבי תחרות – לא שיש ולא שאין).
כל קבוצה תקבל כרטיסייה אדומה וכחולה וע”י החלטה משותפת של כל חברי הקבוצה הם יצטרכו לבחור אחת מהכרטיסיות בכל סבב.

המדריך יציג את הטבלה של אפשרויות הניקוד (נספח א’) ויסביר שניתן לקבל את הנקודות על פי הרשום בטבלה.
המדריך יסביר שהמטרה של המשחק היא לקבל כמה שיותר נקודות בכל המשחק

גוף | זמן: 25 דקות


חלק א’ – דיון על משחק הפתיחה: (10 דקות)
המודרכים ישבו במעגל והמדריך ישאל את השאלות הבאות:
– מי זוכר את הוראות המשחק?
– מדוע שיחקנו את המשחק הזה?
– האם צריך לתת אמון בקבוצה השנייה?

המדריך ישאל את התצפיתנים מה הם ראו.
בהנחה ששתי הקבוצות לא קיבלו את מירב הנקודות:

המדריך מסביר ששתי הקבוצות הניחו שיש תחרות למרות שלא הייתה כוונה לתחרות, וכך שתי הקבוצות לא קיבלו את מירב הנקודות. כל קבוצה הייתה יכולה לקבל את מירב הנקודות אם 2 הקבוצות היו מניחות אדום בכל פעם אך זה מצריך שיתוף פעולה בין הקבוצות ונתינת אמון בקבוצה.

המדריך יציג את מצב  win win (מצב שבו כל הצדדים מרוויחים, רווח לכל) ויסביר שבמשחק זהו המקרה כאשר שתי הקבוצות היו בוחרות אדום כדי לקבל את מירב הנקודות אך לא בהכרח היו מנצחות (היה נוצר שוויון).

המדריך יקריא הגדרות של שיתוף פעולה ותחרות –
תחרות: מצב שתוצאותיו נתפסות כניצחון או הפסד
שיתוף פעולה: אירוע במרחב הציבורי שבמסגרתו חוברים שני גורמים או יותר לשם מיצוי אינטרס משותף.
לאחר ההגדרות המדריך ישאל מה המודרכים היו עושים אחרת במשחק פתיחה? מתי אנחנו נתקלים במקרים כאלה בחיים?

חלק ב’ – משחק נוסף לאחר ההסבר: (15 דקות או עד סוף ההרכבה)
המדריך יחזיר את 2 הקבוצות שהיו במשחק הפתיחה ויסביר על הפעילות.

המדריך יבקש שני מתנדבים שיהיו התצפיתנים. כל אחד מהם יתצפת על קבוצה אחרת. התצפיתנים הם לא חלק מהקבוצות. התצפיתנים יענו על שאלות כמו: מי היה יותר דומיננטי בהחלטה? מי שתק ולא אמר את עמדתו? מה הייתה האסטרטגיה של הקבוצה?

על כל קבוצה להרכיב את הפאזל בתוך זמן קצר ככל האפשר. הניקוד יינתן בהתאם לזמן ההרכבה. חלק מהחלקים של הקבוצה לא יהיו בידיהם והקבוצה צריכה להשיג אותם מהקבוצה השנייה על ידי משא ומתן. ברגע של גניבת חלק מהפאזל הקבוצה נפסלת.

לאחר הפעילות המדריך ישאל את התצפיתנים מה הם ראו במהלך המשחק וישאל את המודרכים:
– האם המשחק התנהל אחרת?
– האם חשבתם על התחרות בין הקבוצות או על שיתוף פעולה שהיה מביא למצב שבו כולם מנצחים?

סיכום | זמן: 7 דקות


המדריך יקריא את הסיפור על כפר הדייגים כדוגמא למשחקים (נספח ג’)
לאחר ההקראה המדריך ישאל כיצד המשחק נוגע לחיים שלנו וישמע את חוות הדעת של המודרכים על הסיפור
המודרכים יתרמו רעיונות נוספים למקרים דומים ויבדקו כיצד פעלו במשחק הפתיחה.

מקורות והרחבות


מצורפים בקובץ המלא

נספחים


מצורפים בקובץ המלא

ממליצים לקרוא גם..
Close
Back to top button
דילוג לתוכן