מעגלי של"ח

כבוד לאחרים

שכבת המודרכים: י’ – י”ב
מקום הפעילות:
זמן פעילות משוער: 50 דקות
קובץ מלא: צפייה והורדה
נערך ע”י: צוות מש”צים פלוס

מטרה


 • המש”צ יכיר בערך של כבוד האדם

יעדים


 • המש”צים יבינו מתי הם מתייחסים בזלזול לאנשים אחרים
 • המש”צים ידעו לזהות מצבים שבהם כבוד האדם נפגע
 • המש”צים יבררו את הקושי בהגדרת “כבוד” – מה היא פגיעה בכבוד?
  כיצד אפשר להעריך פגיעה בכבוד? מי קובע מתי כבוד נפגע?

ציוד


 • 5 ציורים
 • חבילת פתקים
 • חוט / חבל

פתיחה | זמן: 15 דקות


המעביר יסדר את המש”צים במעגל ויפזר ציורים המציגים סיטואציות שונות.
על כל מש”צ לבחור ציור ולספר מה לדעתו קרה בסיטואציה, לאחר מכן המעביר ישאל אותו שאלות מנחות כגוון:

 • מדוע אתה חושב שזה קרה?
 • האם נתקלת במקרה דומה?
 • איך אתה חושב שהבן אדם בסיטואציה הרגיש?

ציור 1: כתובת על קיר “דרוס כל דוס”
ציור 2: תלמיד העומד בפינה של הכיתה
ציור 3: מפגין היורק בפרצוף של שוטר
ציור 4: גברים מטרידים אישה שהולכת עם חצאית קצרה
ציור 5: הורה המאזין לשיחה אישית של ילדיו

גוף | זמן: 30 דקות


חלק 1 – פתיחה
המעגל יתחיל עם סבב של דוגמאות אישיות:
“מתי הרגשת שפגעו לך בכבוד או שאת/ה פגעת בכבוד של מישהו/י אחר/ת?”

חלק 2 – שאלות
לאחר מכן, המעביר ישאל שאלות על המושג “כבוד”, בהתבסס על הסיפורים האישיים או על הדוגמאות:

 • מהו כבוד? מהי פגיעה בכבוד? למי “מגיע” כבוד?
 • האם אנשים מתרבויות שונות תופסים “כבוד” בדרכים שונות?
 • האם קיימים קווים אדומים המקובלים על כולנו, שחצייתם מהווה פגיעה בכבוד האדם?

חלק 3 – דיון על “זכות כבוד האדם וחירותו”
המעביר יקריא את ההגדרה של החוק (מתוך ויקיפדיה) ולאחר מכן ינחה דיון על החוק בעזרת שאלות.
לבו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו עוסק, מטבע הדברים, בזכויות שעליהן הוא מגן. כפי שקובעת כותרתו של החוק, כל הזכויות הללו נגזרות מכבוד האדם וחירותו, כפי שהם מתפרשים לאור היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית. זכויות אלה מפורטות בסעיפים אחדים:

 • סעיף 2: אין פוגעים בחייו, בגופו, או בכבודו של אדם באשר הוא אדם.
 • סעיף 3: אין פוגעים בקנינו של אדם.
 • סעיף 4: כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו.
 • סעיף 5: אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת.
 • סעיף 6:
  (א) כל אדם חופשי לצאת מישראל.
  (ב) כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל.
 • סעיף 7:
  (א) כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.
  (ב) אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.
  (ג) אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו.
  (ד) אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.

לאחר שהקריא את החוק המעביר ינחה דיון בעזרת שאלות:

 • אלו זכויות אדם מופיעות בחוק תחת הכותרת “כבוד”?
 • האם יש בחוק סוגים שונים של זכויות אדם?
 • מה אפשר לומר בעקבות החוק על הזכות לכבוד?

סיכום | זמן: 5 דקות


כל מש”צ צריך לכתוב על פתק משהו שלמד בפעילות ויעביר איתו הלאה.
המעביר יאסוף את הפתקים ויתלה אותם על חבל.

מקורות והרחבות


מצורפים בקובץ המלא

נספחים


מצורפים בקובץ המלא

ממליצים לקרוא גם..
Close
Back to top button