מעגלי של"ח

מעגל התחייבות אישית

שכבת המודרכים: ח’
מקום הפעילות: מקום נוח ושקט
זמן פעילות משוער: 25 דקות
קובץ מלא: צפייה והורדה
נערך ע”י: צוות מש”צים פלוס

מטרה


  • המודרכים יגבשו דעה בנוגע למהו מש”צ ויתחייבו לנהוג כך כמש”צים בשנה הבאה.

יעדים


  • המודרכים יבינו מהם תכונות המש”צ
  • המודרכים יבינו מה נדרש ממש”צ
  • המודרכים יחשבו על פעולותיהם לשנה הבאה יחשבו איך לממש את התכונות שאמרו בשנה הבאה

ציוד


  • פתק לכל מודרך
  • כלי כתיבה לכל מודרך

פתיחה | זמן: 10 דקות


מראים למודרכים את נספח א’ (תמונה של שרוליק) ומבקשים מהם לתאר את תכונותיו להסביר מדוע הוא מצויד בדברים שהוא מצויד בהם ולחשוב מה יכול להיות התפקיד שלו.
הערה למדריך: התמונה היא שרוליק, ההתייחסות הנדרשת מהמודרכים היא תשובות המתארות את ערכי המש”צ את תפקידו ואת תכונותיו כמו כן מוסיפים את הציוד שהוא נושא כמו מים אוכל והקשר לארץ ישראל.
שואלים כל מודרך האם התכונות שנאמרו מתארות אותו. אחרי שיהיו כמה תשובות דומות מנסים ביחד עם המודרכים להבין מה גורם לדמיון ביניהם, מובילים אותם לתשובה “כי כולנו מש”צים”.
ביחד איתם מתארים שוב את תכונות המש”צ ואת תפקידיו (אפשר לקחת דוגמאות מאתר תכונות מנהיג שנמצא במקורות והרחבות)

לדוגמה: מישהו אחראי שיודע להוביל קבוצה, מדריך כריזמטי וכדומה.

גוף | זמן: 10 דקות


התחייבות אישית
מקריאים למודרכים את המשפט הבא ומסבירים:
אנו ניטע בשביל בנינו, כשם שאבותינו שמרו על המסורת בשבילנו. חיינו הם רגע בנצח של עמנו, רגע זה יש לו התחייבות שלו.” (בנימין זאב הרצל)
מנסים להבין ביחד עם החניכים איך המשפט מתחבר אלינו למש”צים.

לאחר כמה תשובות מסכמים: בתור מש”צים תפקידנו הוא לא רק העברת פעולות באשכול אלא גם העברת פעילויות ברמה הבית ספרית, כמו גיחה פעילויות ומעגלי שיח. ובנוסף הקמה וניהול של פרויקטים אשכוליים ובית ספריים. ואופן ההתנהלות שלנו בתפקידים האלה מגדירים את אופן האשכול והאופן שבו יפעילו אותו המש”צים אחרינו. לכן המחויבות שלנו לאשכול חשובה ועלינו לדבוק בה כל הזמן.

המדריך יחלק לכל מודרך פתק וכלי כתיבה. כל מודרך רושם עליו מה הוא מתחייב לעשות כמש”צ ברמה האישית, האשכולית והבית ספרית.

לדוגמה: אני מחייב להעביר פעולה אשכולית לפחות פעם בשבוע, אני מתחייב להעביר פעולה על נושא מסוים, אני מתחייב להשתמש בכישורים שלי כמש”צ ולעזור להרים לפחות פרויקט בית ספרי אחד.

כל מודרך שמעוניין ישתף מה הוא כתב ואיך הוא מתכוון לבצע את זה בשנה הבאה.
נרצה שכמה שיותר ישתפו אך לא נכריח מודרכים שלא מעוניינים.

סיכום | זמן: 5 דקות


המדריך מקריא למודרכים את המשפט הבא ומסביר:
“אל תשאל מה חברי הקבוצה שלך יכולים לעשות למענך, שאל מה אתה יכול לעשות למען חברי הקבוצה”

היום למדנו שמש”צ הוא לא תואר סתמי. שחלק ממאפייני המש”צ הוא מוביל, אחראי, ויוזם. המשפט שהקראנו עכשיו מתאר עוד צורת מחשבה שצריכה להיות לנו בעבודה באשכול, בתור מובילים עלינו לדאוג שהאשכול פועל, גם אם יש חברים אחרים בו שיכולים לעשות זאת.
חוזרים חזרה לשאלה ששאלנו בתחילת המעגל : “מהו מש”צ?” ומה הערכים ודרכי העבודה שבהם אנחנו צריכים לפעול כמש”צים בתוך האשכול ועונים על השאלה מחדש.

מקורות והרחבות


מצורפים בקובץ המלא

נספחים


מצורפים בקובץ המלא

ממליצים לקרוא גם..
Close
Back to top button
דילוג לתוכן