טיילות וניווטשדאות ומחנאות

טופוגרפיה – תבליט

שכבת המודרכים: ט’ – י”א
מקום הפעילות: בחוץ / בשטח
זמן פעילות משוער: 15 דקות
קובץ מלא: צפייה והורדה
נערך ע”י: צוות מש”צים פלוס

מטרה


  • המודרכים ילמדו על: קווי גובה, צורות שטח וסיפור דרך!

יעדים


  • המודרכים ילמדו לזהות צורות נוף בשטח ובמפה!
  • המודרכים יתנסו בהתאמת צורת השטח לשמה
  • המודרכים ילמדו את מטרת סיפור הדרך ויתנסו בבנייתו

ציוד


  • נספח א’ (סימון תבליט קווי גובה)
  • שני דגמי טופוגרפיה להרכבה (בעזרת סקוצ’ים), עליהם מודבקת תמונה של שושנת הרוחות (הכנה עצמאית)
  • להכנת הדגמים דרושים קאפה לבנה X2 ודבק חם וסקוצ’ים (ניתן גם לבנות אותם בדרכים אחרות)
  • דגלים עם שמות צורות הנוף (לפי מספר וסוג צורות הנוף שהכנסתם לדגמים)

פתיחה | זמן: 10 דקות


המדריך יסביר: סימון התבליט (קווי גובה – נספח א’)
על גבי המפה הטופוגרפית משורטטים קווים חומים דקים, שחלקם נקטע ע”י מספרים. קווים אלו מייצגים את צורת פני השטח, כלומר את ההרים, הגאיות, השלוחות ועוד. הקווים נקראים בשם: קווי גובה.
קבוצת הקווים החומים מייצגים את תבליט השטח, קווי הגובה מחברים נקודות הנמצאות בגובה שווה.
קווי הגובה במפה מתארים את תבליט השטח במבט על.

במילים אחרות קו גובה במפה הוא קו המחבר נקודות הנמצאות בשטח באותו הגובה. צורת של קווי הגובה במפה מתארת את צורתם של פרטי התבליט בשטח.
הפרש הגבהים בין קווי הגובה שבמפה הוא תמיד אחיד וקבוע.
במרבית המפות הפרש הגבהים בין קווים הוא 10 מטרים.

גוף | זמן: 10 דקות


המדריך יחלק את החניכים לשתי קבוצות: (דוגמה נספח ב’)

  • כל קבוצה צריכה להרכיב את הדגם שלה כמה שיותר מהר! זאת שהצליחה לפני השנייה מקבלת נקודה.

המדריך יסביר על צורות השטח השונות (ניתן להשתמש באחד הדגמים ובנוף השטח להסבר):

כיפה
קווי הגובה מתארים את התבליט ב”מבט על”. קווי הגובה המעגליים מתארים כיפה. מנקודת מבטה של ציפור אשר עפה מעל  הכיפה וברגע שהיא נמצאת מעל מרכז הכיפה היא מתבוננת בקווי גובה. מנקודה כזאת קווי הגובה פשוט נראים כמעגלים הנמצאים אחד בתוך השני:
צורה מעוגלת הנמצאת בחלקו העליון של בלט. כאשר מתרחקים מהשיא יורדים לכל כיוון.
מספר מסקנות ניתן להסיק מקבלת קווי הגובה והם: כאשר קווי הגובה הם עגולים אנו יודעים שבשטח יימצא בלט שצורתו כיפה. קווי הגובה שבמפה מתארים את תבליט השטח במבט על.

שלוחה וגיא
תיאור השלוחה וגיא במפה המדרון הוא בלט מוארך המסתעף ממקום גבוה ומשתפל כלפי מטה. מי הגשם היורדים על המדרון, יזרמו ממעלה הבלט כלפי מטה. גיא הוא שקע מוארך שתחילתו במקום גבוה בבלט ובדרך כלל הוא מנקז את המים הזורמים על הבלט. הגאיות והמדרונות מופיעים על גבי הבלט זה לאחר זה כך שתמיד גיא יופיע בין שני מדרונות והמדרון יופיע בין שני גאיות.

ניתן לראות בעיקומים של קווי הגובה מעין ראשי חיצים. כאשר ראשי החיצים מכוונים לעבר המקום הנמוך בשטח, אנו יודעים שלפנינו תיאור של שלוחה (מספרים אי-זוגיים).
כאשר ראשי החיצים מכוונים לעבר המקום הגבוה, אנו יודעים שלפנינו תיאור של גיא (מספרים זוגיים).

סיכום | זמן: 2 דקות


המדריך יסביר על סיפור דרך:
סיפור דרך הינו כלי המשמש את הנווט לתכנן מראש לאן הוא ילך ובאיזו דרך יעבור. סיפור דרך ייכתב בעזרת שפת הניווט כלומר מושגים הקשורים לניווט( שושנת הרוחות וארבעת הכיוונים, צורות שטח, אזימוט ועוד…)

פעילות שלב אחרון:

  • על כל קבוצה לתכנן ואז לספר סיפור דרך כאילו שהם הולכים בדגם שלהם, בדרך היצירתית ביותר(אפשר ליצור סיפור דמיוני אבל נכון מבחינת הניווט דוגמה- נחתנו במאדים על הכיפה הגבוהה ביותר באזור והמשכנו לכיוון צפון אל הכיפה הסמויה דרך האוכף). הקבוצה שמספרת את הסיפור היצירתי ביותר זוכה בעוד נקודה כך שהקבוצה שצברה יותר נקודת מנצחת בהדרכה!

מקורות והרחבות


מצורפים בקובץ המלא

נספחים


מצורפים בקובץ המלא

עזרי וידאו


הסברים ודוגמאות בוידאות על טופוגרפיה בסיסית

ממליצים לקרוא גם..
Close
Back to top button
דילוג לתוכן