מש”צים, כך זה התחיל

ההתחלה
עוד בשנות החמישים הפעיל “הפיקוח על פעולות הגדנ”ע” במשרד החינוך והתרבות מסגרות של מנהיגות נוער מנהיגות נוער, הלא הם “מכ”ים גדנ”ע” ברוח מטרות “הפיקוח על פעולות הגדנ”ע”, שהיו מכוונות לחינוך קדם-צבאי, נועדו המכ”ים להוות קבוצה בעלת נתונים וכישורים להשתלב עם גיוסם לצה”ל בתפקידי פיקוד.

הם הוכשרו להדרכה במקצועות צבא והכנה לשירות, כגון: נשק, שדאות, תרגילי סדר, יסודות בקרב מגע וכיו”ב. הכשרתם נעשתה במסגרת פיקוד הגדנ”ע ובאחריותו. המכ”ים סייעו בהדרכת פעולות גדנ”ע בבתי הספר, ליד מדריכיהם וכך התנסו בהנהגה ובהדרכה.

השינויים במגמות “הפיקוח על פעולות הגדנ”ע” במשרד החינוך והתרבות החלו בשנות השבעים והמעבר לשל”ח, במסגרת אגף הנוער – לימים מינהל חברה ונוער, והם הביאו התרחקות ממקצועות הצבא, לשינוי במטרות ותכנים. המכ”ים (מפקדי כתות) היו למש”צים. יעדי התפקיד השתנו ועמם דרכי ההכשרה ותכניה.

על השינוי
להלן ציטוט דברים שנאמרו בספטמבר 1974:

“…חשיבות פעולות הגדנ”ע היא בתחום הערכי של שדה, חברה וארץ, כאשר השירות בצה”ל, מתוך הכרה ולא כמילוי חובה בלבד, הינו אחד הביטויים…” “בחינוך לאזרחות יש לעשות להקניית ערכים וליצירת מירקם יחסים חיוביים בין היחיד לזולת ולקבוצות בחברה, בין היחיד לארץ ולמדינה”.

ואכן תפיסת העולם של של”ח מושתתת על פעילות שדה המיועדת:

 • להכרת הארץ, נופה הציוני ומדינת ישראל.
 • יחסי יחיד וחברה.

כל אלה נעשים תוך נכונות למעורבות ונטילת אחריות. גובשה גם ראיית המש”צים כמסגרת לטיפוח מנהיגות בקרב הנוער. דרכי ההכשרה והפעילות מפורטים במסמך: “מדריך השל”ח הצעיר – מש”צ – תכנית הכשרה ופעילות”.

המש”צים
ברוח מדיניות מינהל חברה ונוער לטיפוח מנהיגות צעירה, פועל במינהל תחום של”ח וידיעת הארץ שמכשיר ומפעיל מדריכי של”ח צעירים – מש”צים.
המש”צים הם תלמידים נבחרים המוכשרים להדריך, להנהיג ולנהל פעולות שדה ברוח תכני של”ח. כך, בתהליך רב שנתי, שראשיתו בקורס ההכשרה הבסיסי והמשכו במילוי משימות הדרכה והתנסות בהנהגת פעולות, אנו מצפים לגבש קבוצת בני נוער אשר:

 • תהא מסוגלת ונכונה ליטול על עצמה משימות ואחריות בנושאים שונים במסגרות חברה ומדינה.
 • תהווה דוגמא ומופת לאחרים.
 • תגלה יכולת הנהגה ונכונות לשאת בנטל.

הכשרת המש”צים
ראשיתה של התוכנית היא בהכשרה בסיסית המקנה למש”צ כלים ראשוניים למילוי משימותיו. המשכה – התנסות מונחית במשימות הדרכה, הנהגה ואחרות.
ראשיתו של התהליך: איתור ומיון מועמדים מתאימים במסגרות המאפשרות בהמשך טיפוח המש”צים. שלב האיתור והמיון מסתיים בקדם קורס. משך קדם הקורס 20-25 שעות, מהן לפחות יום גיבוש מרוכז. קדם הקורס נועד להביא את המועמדים לרמה וקו התחלה אחידים בחומר ולאפשר למועמדים ולמדריכים לקיים “תיאום ציפיות” הדדי לקביעת המתאימים לקורס.

קורס ההכשרה הבסיסי
בן 100 שעות, בתנאי מחנה ושדה. בקורס נלמדים ומתורגלים: מיומנויות השדה, יסודות ההדרכה, ממדים בנושאי חברה והנהגה וכיו”ב.
מתחילה – משולבים החניכים במשימות הקשורות בניהול פעולות במסגרת הקורס ותפקידים שיש בם אחריות בתחומים שונים.

הפעלת המש”צים
המש”צים מופעלים בשלושה מעגלים:

 1. במסגרת בית הספר, בפעולות של”ח.
  פעילות זו היא באחריות מדריך השל”ח, מונחית ומודרכת על ידו.
 2. במסגרת בית הספר בתחומים שונים.
  המש”צ ישתלב בפעולות בכל תחום שיש לו יכולת ועניין, בתנאי שהפעילות
  מונחית ע”י בית הספר.
 3. מסגרות קהילה ואחרות
  האפשרות המועדפת – פעילות במסגרות הקהילה, בהדרכת פעולות של”ח.
  אפשרות אחרת – להשתלב בכל תחום במסגרת הקהילה שיש למש”צ יכולת ועניין.
  אפשרויות נוספות – כל מסגרת המוכנה לקלוט ולהפעיל מש”צים, בתנאי שהנושא מתואם עם של”ח ובית הספר.
  תנאי לפעילות במסגרות הקהילה ואחרות – הנחייה ואחריות הפעלה ארגונית ומקצועית מטעם הגוף הקולט.
Back to top button
דילוג לתוכן