קורס מתקדם

קורס מתקדם? מה זה?
מש”צים בוגרי ט’ שצברו ניסיון של שנת הדרכה בבית ספרם יוצאים בסוף ט’ לקורס מש”בים (מש”צים בוגרים):
קורס מש”צים מתקדם (קורס מש”בים) הוא קורס הנערך במחוזות השונים לבוגרי כיתות ט’ או י’. הקורס נועד להעניק למש”צים כלים לפעילות עצמאית יוזמת ולקדם את המקצועיות שלהם בתחומי השל”ח השונים: הדרכה, שדאות, מחנאות וכו’.

בקורס מרחיבים המש”צים את הקורס מזמן למש”צים התנסות בכל התחומים הללו. בסיום הקורס מקבל הבוגר את התואר מש”ב (מדריך של”ח בוגר). במרבית המחוזות התנאי להדרכה בקורס הבסיסי הוא מעבר קורס מתקדם בהצלחה.
לאחר הקורס הבסיסי בוחר המש”צ אם לצאת לקורס סיו”ן, הקורס שמגיע אחרי קורס סיו”ן הוא קורס הישרדות

סיכות המש”צים
בסיום כל קורס (בסיסי, מתקדם, סיו”ן והישרדות) מקבלים כל המש”צים שסיימו את הקורס סיכה, הסיכות בעלות ערך סנטימטלי גבוה למש”צים מכיוון שהן מסמלות תהליך שעברו. במהלך שנת 2015 הוחלפו הסיכות שמחולקות בעיצוב חדש כל סיכה מזכירה את הקודמת כאשר במרכזה נמצא “האיש המטייל” של של”ח – המכונה שרוליק ומאחוריה פריט נוף שמייצג את הקורס הסמל של מנהל חברה ונוער הוצא מהסיכות החדשות.

מכיוון שהקורס המתקדם אינו מתקיים בכל המחוזות, קיימות מספר סיכות של הקורס בהוצאה עצמית של המחוזות. עיצוב סיכת הקורס המתקדם של מחוז מרכז כולל ציור של ארץ ישראל שבמרכזה לב וסביבה רשום “של”ח מחוז מרכז המחוז שבלב”. מעל כתוב מדריך של”ח צעיר ומתחת קורס מתקדם. בתחתית הסיכה יש שתי ידיים שמחזיקות את הסיכה, המסר הוא שהכל בידיים שלנו, אחד הערכים שמנסה להעביר הקורס.

העיצוב החדש הוא אחיד לכל המחוזות והוא שם במרכזו את “האיש המטייל” כשמאחוריו שביל בטבע ומלפניו שדה, המסמל את השדאות שבאה לידי דגש בקורס אך בעיקר מעביר את המסר שאנו אחראים לסביבה שלנו.

לסרטונים נוספים מקורסי המתקדם בקרו בערוץ היוטיוב שלנו בקישור

סיכת קורס מתקדם
סיכת קורס מתקדם
Back to top button
דילוג לתוכן