קורס מש”צים

קורס מש”צים – מה זה?
הכשרת המש”צ מתחילה עם הצטרפותו לקבוצת פרחי המש”צים ומסתיימת בתחילת י”ב. מרבית ההכשרה בכל השלבים נעשית על ידי צוות משותף של מורים ומש”צים. עיקר ההכשרה בהתנסות חוויתית בפעילות השל”ח, תכנונה וניהולה.

קורס ההכשרה הבסיסי של המש”צ נמשך לאורך כל שנת הלימודים בכיתה ח’ או בכיתה ט’. הקורס מתקיים במסגרת בית הספר ומדריכים אותו מש”צים מצוות בית הספר בהנחיית מורי השל”ח.

בתום השנה הפש”צ (פרח מש”צים) יוצא לקורס הסמכה בסיסי במסגרת המחוז, שנמשך 9 ימים ומתנהל כמחנה נודד. במהלך ההכשרה לומדים החניכים על מנהיגות, תרבות חיי שדה, למידת מאפייניה של ארץ ישראל, והדרכה נכונה במסגרות הפעילות השונות בשל”ח. הם חווים גיחה בת שלושה ימים ומסע כוכב בן שלושה ימים.

במהלך השנה הזו, בה הנערים עדיין לא הוכשרו לתפקיד, הם מכונים פרחי מש”צ (בראשי תיבות: פש”צ). כמו כן, בנוסף לפגישות השבועיות, הפש”צ גם יוצא למספר מפגשים מחוזיים וארציים, האורכים מספר ימים, במהלך החופשות מבית הספר. בתום הקורס, המש”צים מקבלים תעודת סיום קורס.

בסוף חופשת הקיץ המש”צים החדשים צועדים במהלך לילה לבן על שביל של”ח הסובב דרך בורמה ויד לשריון שבלטרון. עם שחר מוענקים להם כובע וסיכת מש”צ בטקס בו הם מתחייבים לתפקיד והופכים מפש”צים למש”צים.

תהליך הכשרת פרחי המש”צים מתקיים לאורך השנה בבית הספר אך כולל גם שני מפגשים מחוזיים:

  • בכנס חנוכה, משתתפים הפרחים במסע בן יומיים למדבר יהודה או לנגב (שלושה ימים למש”צים) בו הם לומדים לראשונה מה נדרש מהם בטיולי שטח-ומכירים פשצ”ים מבתי ספר אחרים במחוז.
  • בכנס פסח, שאורכו שלושה ימים מתנסים הפש”צים בגיחה ובבנייה מחנאית בסנדות וחבלים, מרבית המחוזות מקיימים כנס זה במתכונת קורס הקיץ והחניכים מתפזרים לקבוצות מעורבות, במחוזות בודדים מתקיים הכנס בקבוצות בית ספריות.
  • לפני קורס ההסמכה בקיץ, מחויב כל פש”צ ליצור קשר עם בית הספר היסודי בו למד, ולתאם שני ימי הדרכה לתלמידים במסגרת מבצע לאומי המשותף לשל”ח ועמותת אור ירוק: מש”צים מצילים חיים” הפש”צים מגיעים לבית הספר ומקיימים פעילות חוויתית לשם חינוך להתנהגות מצילת חיים בכביש לקראת יציאת התלמידים לחופש הגדול.
  • קורס ההסמכה הבסיסי אורך תשעה ימים, מתוכם שלושה ימים של מסע כוכב של”ח הכולל התנסות בהובלת קבוצה ובהדרכה בשטח, ניהול המסע על ההיבטים החברתיים, הפדגוגיים והארגוניים. שלושה ימים מוקדשים לגיחה ובנייה מחנאית בסֶנֶדוֹת (מוטות עץ ארוכים) וחבלים, וניהול כיתה בתכנון וביצוע גיחה על כל היבטיה (הקמת מחנה כיתתי, טקסים, בישול, פעילות חברתית, סיור קצר, בטיחות, יצירתיות ועוד. בסיום הקורס זה מקבל הבוגר תעודה המאשרת את היותו מש”צ. בנוסף המש”צ מקבל “תרמיל מש”צים, פנקס מש”צים, יומן מש”צים, ושלוש חולצות. הקורס הבסיסי נערך במסגרת מחוזית.

פעילות של”ח בבתי הספר
כל כיתה לומדת לפחות שעה שבועית אחת בבית הספר ויוצאת מידי כמה שבועות לימי שדה משימתיים (יש”מ) בהם מסיירים באתרים ומסלולי סיור שונים ברחבי ישראל.

ימי שדה משימתיים (יש”מ)
יום שדה משימתי – יום סיור אותו מובילים המש”צים ומורה השל”ח. הסיור מתבצע על פי המפורט בתוכנית הלימודים, אחת לכמה שבועות.

מסע של”ח
על פי דרישות המקצוע, מסע של”ח נמשך לפחות 3 ימים.

חלק מבתי הספר יוצאים למסעות המכונים “כוכב של”ח” זהו מסע בן 3 ימים הכולל לינה באוהלים, בישול עצמאי של הכיתות, וניהול עצמאי של כל חלקי המסע, טקסים פעילות ערב ובבתי ספר אחדים אפילו ההדרכה נעשית על ידי המש”צים או תלמידי הכיתה.

בכיתות י’ חלק מבתי הספר מקיימים מסע חובק ישראל: מסע בניהול חברת בית הספר האורך 4-5 ימים להכרת החברה בישראל. בכיתות י”א יוצאים חלק מבתי הספר ל”מסע ישראלי מבראשית”: מסע בן 5 ימים שמסתיים בירושלים.

בכיתות י”ב יוצאים חלק מבתי הספר למסע “מתקומה לעצמאות” מסע בניהול חברת בית הספר האורך כ 5 ימים במסגרתו התלמידים פוגשים אנשי עדות הפועלים לפיתוח הארץ ועובדים בעבודה פיזית בחקלאות.

הנהגת המש”צים במחוזות
פעילות השל”ח מחולקת למחוזות על פי החלוקה הגאוגרפית אדמיניסטרטיבית של משרד החינוך: ירושלים, דרום, צפון, חיפה, מרכז, תל אביב. בנוסף ישנם קורסים מגזריים: המגזר הדרוזי בצפון, המגזר הבדואי בצפון או בדרום, החברה הערבית.

כל מחוז מקיים את פעילות המש”צים במסגרות מחוזיות. המש”בים מקיימים בכל מחוז הנהגה שאופן הפעלתה משתנה בין המחוזות. במחוז מרכז בשל הפריסה הגאוגרפית הרחבה מתקיימות שלוש הנהגות: צפונית, מרכזית ודרומית. דוגמה נוספת היא מחוז תל אביב אשר מחולקת למספר רב של גרעינים, גרעין מרכז הכוללים בו אשכולות מצפון ומרכז תל אביב וגם רמת-גן או כמו גרעין דרום הכולל בתוכו את דרום תל אביב או גרעין חול-ים הכולל בתוכו את חולון ובת ים.

תנאי לקבלה להנהגה: סיום קורס בסיסי (במחוז מרכז יש לעבור גם קורס מתקדם). ההנהגות מסייעות להכשרת הדורות הבאים וחברי ההנהגות הם בדרך כלל מנהלים את הקורסים הבסיסיים והקורסים המתקדמים. במרבית המחוזות, בשל היקף המשתתפים, מתקיימים כמה קורסי הסמכה בסיסיים במקביל: כך למשל במחוז חיפה מתקיימים 3 קורסים במקביל, לרוב החלוקה לקורסים גאוגרפית (קורס צפוני – אזור הקריות, קורס דרומי – אזור חדרה וקורס מרכזי – אזור חיפה).

ברוב המחוזות יש קורס לדתיים בנפרד מהקורסים של שאר המחוז, כמו למשל במחוז מרכז שמתקיימים בו 4 קורסים במקביל- צפוני, מרכזי, דרומי ודתי. בקורסים של מחוז חיפה בדומה לקורסים הארציים מתקיימת מסגרת משותפת לכל המגזרים (ממלכתי, ממלכתי-דתי, דרוזי).

סיכות המש”צים
בסיום כל קורס (בסיסי, מתקדם, סיו”ן והישרדות) מקבלים כל המש”צים שסיימו את הקורס סיכה, הסיכות בעלות ערך סנטימטלי גבוה למש”צים מכיוון שהן מסמלות תהליך שעברו. במהלך שנת 2015 הוחלפו הסיכות שמחולקות בעיצוב חדש כל סיכה מזכירה את הקודמת כאשר במרכזה נמצא “האיש המטייל” של של”ח – המכונה שרוליק ומאחוריה פריט נוף שמייצג את הקורס הסמל של מנהל חברה ונוער הוצא מהסיכות החדשות.

קורס בסיסי
סיכת הקורס הבסיסי היא המוכרת ביותר. העיצוב הישן כולל את סמל מנהל חברה ונוער ומעליו רשום מדריך של”ח צעיר, מתחת לסמל מבצבץ חצי מגן דוד מעוטר שמבטא את הזיקה לישראל ואהבת הארץ.

“סיכת הדגלים” היא סיכה שיצאה במהדורה מיוחדת לכבוד 60 שנה למדינת ישראל והיא זהה כמעט לחלוטין לסיכה הרגילה אלא שאחד השינויים הבולטים הוא ההחלפה של המגן דוד בשני דגלים, דגל ישראל ודגל כחול-לבן נוסף שעליו רשום “מנהיגות זו שליחות” אחת מסיסמאות המש”צים.

העיצוב החדש של הסיכה הוא “האיש המטייל” של של”ח – המכונה שרוליק, שמאחוריו שביל הליכה בטבע מלמעלה רשום “של”ח” ומלמטה “וידיעת הארץ”.

לסרטונים נוספים מקורסי המש”צים בקרו בערוץ היוטיוב שלנו בקישור

סיכת מדריך קורס מש"צים
סיכת מדריך קורס מש”צים
סיכת קורס מש"צים
סיכת קורס מש”צים

Back to top button
דילוג לתוכן